Kalavinka

 
2014-01-07
/  标签: 陳奕迅
 
2014-01-05
/  标签: 林宥嘉
 
2014-01-01
/  标签: 蘇打綠
 
2013-12-27
/  标签: Origa
 
 
2013-12-24
/  标签: 七朵
 
 
 

我不相信存在這個。

 
2013-11-24
/  标签: 周傑倫
 

想起來當年是非常非常喜歡的一首啊……

 
2013-11-21
/  标签: 周傑倫七里香
1
 
 

真的好喜歡周傑倫唱的那段你怎麼說……

 
2013-11-14
/  标签: 王若琳
 

其實我覺得這個組合就跟七朵組合一樣…

聽幾遍不錯,聽多了就- -

2013-11-13
/  标签: Angel Girl
 
 
  2/5  
時有序 世滄桑
天地將傾時誰保誰無恙
指上訣 念念入心藏
君為刃 吾便以此身為盾防
仗劍鎮山河
護你 無恙